Greft Saç Ekiminin Odak Noktası Mıdır?

Greft Saç Ekiminin Odak Noktası Mıdır?

Saç Ekiminin Can Damarı Greft Üzerine

 

Saç ekimi, mevzu bahis olduğunda en çok duyduğumuz kelimelerden birisi greft olarak karşımıza çıkmaktadır. Greft kavramı saç ekimi süreci üzerine bahsedilirken kullanıldığı için, çoğunlukla saç köküne tekabül ettiği düşünülmektedir. Oysa greftin bunlardan öte bir anlamı vardır. 1 greftin bir saç köküne eşit düştüğünü düşünmek oldukça yanlış bir yaklaşımdır. Bunun aksine bir greft içinde 5 saç kökü bulunabilir ve greftlerin içinde bulunan saç kökü ne kadar yoğun ise , ekim de o denli sık biçimde yapılabilecek anlamına gelmektedir. Greft kavramını saç kökü demeti olarak tanımlamak en doğrusu olacaktır. Yoksa bir saç ekim merkezi size 3000 greft saç ekimi yapacağını söylerken, diğer bir merkez ise size 9000 saç teli ekeceğini söyler. Kağıt üstünde rakamlar farklı olsa da aslında söz konusu olan rakam aynıdır. Bu kavram karmaşasında olmamak ve kararsız kalmamak için greft ve saç telinin birbirinden farklı terimler olduğunu bilmemiz oldukça yararlı olacaktır. Yazımızın ilerleyen kısımlarında greft e dair her türlü detayı bulabilirsiniz.

Greft Nedir?

Temel anlamda kanla bir bağı kalmamış olan dokuya greft denmektir. Öncelikle sadece saç ekiminde değil, genel anlamda da alınacak hücre ve organı yine greft terimi temsil eder. Yani, greft bir terim olarak sadece saç ekimine özgü değildir. Tıpta birçok kullanım alanı mevcuttur. En çok kullanılan greft çeşitleri deri, saç kökü, kıkırdak, kemik, yağ, tırnak yatağı ve kök hücre olarak sayılabilir. Greft çeşitleri kaynağına göre şu şekildedir;

  • Otogreft: Doku bir hastanın kendisindeki verici bir sahadan, yine kendinde bulunan alıcı bir sahaya yapılırsa buna otogreft denmektedir.
  • Allogreft (homogreft): Aynı tür canlılar da, farklı bireyler arası aktarım yapılırsa bu homogreft olarak adlandırılır.
  • Ksenogreft (heterogreft): Farklı tür canlılar arası aktarım yapıldığındığı için, günlük pratikte allo ve ksenogreftlerin kullanımı çok nadirdir çünkü bu tür greftler immun rejeksiyona uğrarlar.
  • İzogreft: Aynı tür canlılar, farklı bireyler arasında aktarım yapılır; ancak bu aktarım immun yanıta yol açmamaktadır. Bunun insanlar üzerinden bir örneği verecek olursak, tek yumurta ikizleri denilebilir.

Saç ekimiyle ilgili en çok konuşulan ve duyulan terim greft olduğu için, en çok saç ekim işlemi üzerinden halk arasında bilinmektedir. Saç ekimi makalelerinde ya da saç ekimi ile ilgili internet üstündeki çoğu sayfada “kıl kökleri” olarak ifade edilse de, aslında kullanılması gereken terim greft olmalıdır.

Greftleme Nedir?

Saç ekiminde, saç dokusundan bir parçanın alınması ve başka bir yere eklenmesi söz konusu olduğu için, saç ekimindeki geçerli tanım yine greft olarak karşımıza çıkar. Yapılan bu işleme “greftleme” denmektedir. Greftleme de alınan doku greft onu besleyen damar ve sinir bağlantılarından bağımsız olarak alınmaktadır. Saç kökü sayısını belirleyen greft içinde bulunan deri oranıdır. Greftler kendi içinde toplam 4 çeşide ayrılır, bunlara tekli, çiftli, üçlü ve dörtlü greftler denmektedir. Saç ekimi olarak tabir ettiğimiz işlem aslında greft naklidir, çünkü saç kökleri tek tek alınarak nakil olmaz ama greftler canlılığını yitirmeden tek tek alınıp nakledilir. Nakil sırasında birden fazla saç kökü ekebilme seçeneği buradan gelmektedir.

Greftleme, greftin vücudun başka bir yerinden kan dolaşımı kalmayan dokuyu hedef kısma veya başka bir canlıya taşımak için uygulan cerrahi prosedüre verilen addır. Eğer aktarılmış olan dokuda kan akımı sağlanabiliyorsa yani yerleştirildikten sonra kan damarları tarafından beslenebilmişse, oluşan bu dokuya da flep denir. Greft nakil edilmesi için iki kulak arkasından alınıp kafanın üst ve ön bölgelerine eklenmektedir.

Greftler Donör Bölgeden Nasıl Toplanır?

Saç ekiminin en önemli ögesi grefttir, saç ekiminde hazır hale getirilmek için mikro motor yöntemi kullanılır. En yaygın yöntem olan bu mikro motor vesilesiyle saç telleri zarar görmeden alınabilmekte, hem donör hem de ekim alanına zarar vermemektedir. Yine istenmeyen iz ve yara oluşumu mikro motor kullanımı ile ortadan kalkabilmektedir. Donör bölge kulak başı ve arkası ve de ense olarak tanımlanabilir, bu kısımların verimsiz olduğu durumda istisnai ve genel düzenden farklı olarak çene altı, göğüs çevresi ve bacaklardan da verici yani donör bölge gibi kullanılabilir.

Greft alınan bölgede kalan kökler çıkabilir ama alınan köklerin yerine yenisi çıkmayacaktır. Donör bölge ense olduğu için burada da kökler de çok sıkı olduğunda meydana gelecek seyrekleşme dış görünümünüzde fark edilmeyecek, sorun teşkil etmeyecektir. Donör bölgeden alınan köklerin yenisini çıkmasa da bir boşluk oluşturup göze batacak şekilde olmayacaktır.

1 Greft Kaç Saç Teli Eder?

Saç ekimindeki en önemli faktör, tek bir saç greftindeki kök sayısıdır. Greft içindeki kök sayısı sabit değildir ama bir genelleme yapılacak olursa, bir saç greftinin iki saç teli bulundurduğu söylenebilir. Greftin benzersiz bir yapısı olduğunu hesaba katarsak, bir greft 1 ile 6 saç teli içerebilir. Bu kişinin genetiğine de bağlı bir durumdur. Ortalama bir rakam verilirse, bir greftin yine 2 saç telini içerdiğini söyleyebiliriz. Bu oran minimumda ise 1 olacaktır.

Bir İnsanda Ortalama Kaç Greft Vardır?

Yetişkin bir insanda genel ortalama olarak 40.000 greft bulunur, bu yaklaşık 100.000-120.000 saç teline denk düşmektedir. Yine bu da yaklaşık olarak 1 cm2 de ortalama 60-70 adet greft ve 150-200 saç teli olduğunu göstermektedir. Bu rakam yaş aralığına göre, pek tabi değişim göstermektedir. Örnek vermemiz gerekirse, bir bebeğin kafa derisinde cm² sinde 400 saç teli bulunur.  Bu sayı 25 yaşındaki bir bireyde ise cm² sinde bu sayı 150 ye düşer.

Saç Dökülmesi Kaç Greft Kaybettiğinde Söylenebilir?

Yetişkin bir bireyde ortama 40.000 greft ve 120.000 saç teli olduğunu söylemiştik. Günlük olarak 80-100 saç teline kadar olan dökülme gündelik ve genetik faktörlere bağlı olarak olağan kabul edilmektedir. Ancak bir günlük dökülmede 100 saç teli ve üzeri bir rakam baş gösteriyorsa, ciddi bir saç kaybının olduğu dökülme sürecinin başladığı söylenebilir.

Greft Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Greft hesaplaması yapmak için yine bir saç teli üzerinden gidilebilir. Bir greftin minimum 1 ve genellikle iki saç teli içermesinin üstünden hesap yapıldığında 2000 greftin yaklaşık olarak 2000-4000 saç kökü hesabında olduğu sonucuna varabiliriz. Saç ekimi öncesinde bu hesaplamayı uzman bir hekim yapacaktır. Hesaplamayı yapma kıstası ise, normal saç yoğunluğuna sahip bir deride santimetrekarede 180-200 saç teli olmaktadır.

Saç ekiminde amaç bu sayıyı yakalamak olacaktır, eğer saç hacminin yüzde 50’lik kısmında bir kayıp var ise bu kellik olarak tabir edilen durumdur ve bu durumda oldukça geniş bir alana saç ekimi yapmak gerekebilir. Hesaplamaların kişiden kişiye değişiklik gösterdiği unsurunu unutmamak gerekir. Zira saç yapısı aslında hesaplamayı belirleyecek olan unsur olarak karşımıza çıkar. Alttaki derinin görünürlüğünün artışını ve azalmasını yine saç yapısı belirlemektedir.

Yöntemlere göre de greft sayısı hesaplama değişiklik göstermektedir. Örneğin, Fue yönteminde kullanılan  0.7-0.75 mm arası iğneler (punch lar) ortalama olarak 2 saç telinin olduğu greftleri alabilir, bu Fue yönteminde ortalama olarak santimetrekareye en az 50 greft en fazla 100 greft gerektirmektedir.

Greftte bulunan kök sayısı saç ekiminde çok büyük önem taşır. Donör bölgede bulunan saçların kalitesi ve yoğunluğu greft içindeki kök sayısını değiştirmektedir. Üçlü veya dörtlü yapıda olan greftlerin çoğunluğu oluşturduğu bir saç ekiminde 3000 greftten yaklaşık 12.000 adet saç teline erişilmiş olur. Farklı bir tabloda örnekleyecek olursak, tekli ve çiftli greftlerin olduğu bir durumda 4.000 adet greft üstünde bu kez 7000-8000 saç teline ulaşmış oluruz.

Greftler Nasıl Zarar Görür?

Saç ekiminin kilit ögesi ve odak noktası olan greftler uygun koşullara riayet edilmezse zarar görebilir ve de kökler canlılığı yitirip ölebilir. Greft yerleştirimi bu yüzden çok önemlidir. Çünkü saçın uzaması ve gürleşmesi için greftlerin zarar görmemesi gerekir. Bunu sağlamak için  greftlerin sıvı kullanılarak sürekli nemli olması hedeflenir.

Sadece ekim sırasındaki yanlış uygulamayla değil, elbette ki hastanın da dikkatsizliğiyle greftler ekildikten sonra da zarar görebilir. Operasyon sonrası ilk 10 gün çok kritiktir. Bu 10 gün süresince yüksek tempo gerektirecek her türlü faaliyetten sakınmak gerekir. Topla yapılan sporlar, yakın dövüş sporları ya da rutin yüksek tempolu antremanlar greftler için tehdit oluşturmaktadır. 10 günün sonunda kabuklaşmaya başlayan greftler yine yumuşak masaj ve itina ile temizlenmelidir. Aksi takdirde greftler adapte olamadan çıkabilir. Yıkama ve operasyon konusunda doktor talimatlarına uymakta ,greftleri zarar görmemesi için kilit noktayı oluşturmaktadır.

Saç Ekiminde Greftler Neden Solüsyonda Bekler?

Greftler ekim yapılacak bölgeye yerleştirilmek üzere donör alanından alındığında solüsyonda bekler çünkü donör alanında olduğu gibi ekim alanında da içine yerleşeceği küçük kanalların açılması söz konusudur. Ayrıca donör alandan alınmış olan greftler kendi içlerinde tekli, çiftli, üçlü olarak farklılık gösterdikleri için daha doğal bir görünüm ve saç teli çıkışı için ön bölgelere ekim yapılır. Bu esnada greftlerin canlılıklarını yitirmemesi için onları nemli tutan solüsyon gereklidir.

Greft Nasıl Alınır?

Saç ekimi işlemi donör bölgeden greftin alınıp ekim yapılacak kısma nakledilmesini içerir. Greftler, donör bölgeden 0,5 mm çapında kesici uçların yardımıyla alınır, donör bölge genetik olarak dökülmeyen ense bölgesidir.

Greft

Saç Ekimi Tekniğine Göre Greft Alma Yöntemleri

FUT Tekniği İle Greft Temini Nasıl Olur?

Fut yönteminde başın arkasında, iki kulak arasından enseye yakın donör bölgeden dikdörtgen biçiminde bir kesi yapılır. Bu deri şeridi komple çıkarılır ve greftler çıkarılmış olan bu deri kesitinden tek tek ayrıştırılır. Deri parçasından ayıklanmış olan gretfler bu aşamada petri adı verilen kaplara yerleştirilir.  Greftlerin alımından sonra yerleştirmeye hazırlanırken, kesinin yapıldığı alandaki kalan dokular dikiş yöntemiyle bir araya getirilir, bu kalıcı izin olacağı kısımdır, lokal anestezi sayesinde herhangi bir ağrı hissedilmez.

Saç ekimi aşamasına geçildiğinde greft sayısı kadar kanal açılır ve bu kanallara ekim yapılır. FUT Yöntemi dahilinde tekniğin yapısından ötürü kökler toplu bir şekilde alınıp ekileceği için tek seferde 2000-3000 greft ekmek mümkündür. Ekim için kanal aşamasındaki mevzu bahis olan kanallar saç köklerinin yerleştirileceği iğne başı büyüklüğündeki kanallardır.

Saç köklerinin kanallara yerleşimi ile saç ekim işlemi tamamlanmış olur. Bir ay içinde gerçekleşen iyileşme sürecinden sonra bu yatay bir dikiş izini, saç ile kapamayı düşünüyorsanız, artık kısa saç kullanımı seçmeniz mümkün olmayacaktır. FUT  tekniğinde ekilen 100 saç kökünden yaklaşık 70-80 adet kıl çıkar. FUT yöntemini tercih eden hastanın işlem sonrasında 10-20 gün arası dinlenmesi gerekir.

Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan FUT yöntemi, en eski saç ekimi yöntemlerinden kabul edilir. FUT yönteminin temel prensibi diğer yöntemlerden farklı olarak operasyon sonrası donör bölgede iz bırakacak olmasıdır. FUT yöntemi günümüzde belli birkaç sebeple halen uygulanmaktadır. Bu sebeplere örnek vermemiz gerekirse,

  • Donör bölgesinde saçınız az olabilir ve greft leri daha çok toplayabilmek için bu yöntem seçilebilir.
  • Rötuş maksatlı bir işlem olacaksa greft toplama için tercih edilebilir.
  • Donör bölgede saç çok yoğunsa, saç köklerine zarar gelmesin diye tercih edilebilir.
  • Diğer modern yöntemlere göre daha uygun bir bütçe çıkarttığı için yine FUT yöntemi seçilebilir.

FUE Tekniği İle Greft Temini Nasıl Olur?

Günümüzde en çok tercih edilen FUE Yöntemi birkaç aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşaması donör bölgenin sıfır numara tıraşlanmasıdır. Bu tıraşlamanın sebebi greftlerin daha kolay işlenebilmesi için çalışma alanını açmaktır. Bu aşamadan evvel lokal anestezi uygulanır. Bu işlem sırasındaki acı ya ağrı hisseder miyim sorusunu ortadan kaldırmaktadır.

Donör bölge yine FUT yönteminde olduğu gibi ensedir, ensede saç kökleri daha güçlü olduğundan tercih edilmektedir. 0,7-1 milimetrelik mikromotor araçlar kullanmak suretiyle donör bölgeden gretfler alınır. Mikro Fue tekniğiyle alınan bu küçük dokular ise mikrogreft olarak adlandırılır. Alınan greftler, seyrek ya da açık kalmış olan bölgeye ekilir. FUE yöntemini FUT tan ayıran cerrahi bir dikiş olmamasıdır. Ortalama 2500-3000 greft cerrahi operasyona gerek kalmadan alınır. İz kalmamasından ötürü FUE günümüzde FUT yöntemine göre daha yaygındır.

Alınabilen greft sayısı FUT yöntemine göre daha fazladır.  Yaklaşık 5 saat süren işlemden sonra hastanın 1 gün dinlenmesi tavsiye edilir. Sonuçları görebilmek için en az 3 ay geçmesi gerekir, daha belirgin değerlendirme yapılabilecek sonuçlar için bekleme süresi 9 ay- 1 seneyi bulur.

Safir FUE Tekniği İle Greft Temini Nasıl Olur?

Klasik FUE yönteminden farkı kullanılan kalemlerin safir uçlu olmasıdır. Bu kalem sadece kanal açma işlemi uygulamasında kullanılmaktadır. Safir uçlar kanalların daha rahat açılımını sağlayacağı için greftlerin kanallara yerleşimi SAFİR FUE yönteminde daha kolay gerçekleşmektedir. Greftlerin kolaylıkla sağlıklı biçimde yerleşmesi kabuklanma oranını düşürür ve mevcut kabuklanmada çok hızlı iyileşir. Yine SAFİR FUE yöntemiyle daha dolgun ve doğal sonuçlar alabilmek mümkündür. Herhangi bir kalıcı iz de bırakmamasından ötürü günümüzde saç ekimi uygulamalarındaki popülaritesi artmıştır.

DHI (Doğrudan Saç Aktarma) Kalem Yöntemi İle Greft Temini Nasıl Olur?

DHI diğer bir deyişle doğrudan saç aktarımı aslında temel mantıkta FUE yöntemine benzerlik gösterir. Ama DHI da kullanılan “choi implanter” kalem sayesinde kalemin ucuna yerleştirilen greftler kanal açılırken bir defada yerleştirilir, yine diğer yöntemlerden farklı olarak tıraş edilmeye gerek kalmamaktadır, bu saç ekimi yaptırdığının bilinmemesini ya da dış görünümünü çok önemseyen hastanın avantajınadır. Bir seans DHI içinde yaklaşık olarak 2500-3000 greft ekilebilir. İyileşme süresi olarak diğer tekniklere göre DHI da kabuklanma ve ödemin kaybolması 3-4 gün içinde gerçekleşir.

PRP Yöntemi İle Greft Temini Nasıl Olur?

Bu tedavi modelinde PRP(*) sıvısı içinde bekletilen greftler açılan kanallara özenle yerleştirilir ve ekim uygulaması tamamlandığında donör ve ekim alanı kapanır. Meydan gelecek kan pıhtıları işlemden dört gün sonra doktorun yıkamasıyla ve kontrolüyle giderilir. Bunun ardından hastanın yine 3-5 günlük bir yıkama uygulaması yapması gerekecektir. Talimatlara uyulduğu sürece küçük kalan kan pıhtılarının da gitmesiyle hasta kendi günlük yaşamına konforla dönebilir. İşlem sonrası hastanın en az 3 gün dinlenmesi önerilir.

(*) PRP (Platelet rich plasma) kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alınıp özel bir işleme tabi tutulup plazmasının ayrıştırılmasının ardından vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesidir. Bu işlemin amacı yavaşlayan hücre yenilenmesini yeniden hızlandırması içindir.

PRP işlemini yaklaşık 45 dakika kadar sürer ve daha belirgin sonuçların alınabilmesi için birden fazla seans uygulanır. Hekimin de önerisiyle bu seanslar bir ay arayla 3-4 kez ya da 2-3 ayda bir tekrarlanabilir. Alternatif bir tedavi modeli olan PRP de sonuçları görebilmek için yaklaşık 12 hafta kadar geçmesi gerekir. PRP de amaç, hastanın kendi kanındaki doğal trombositleri kullanmak suretiyle, sağlıklı saç köklerinin yoğunluğunu arttırmak ve sağlıklı saç görünümünü yeniden ortaya çıkarmaktır. PRP genellikle lokal kelliği olan ve saç dökülmesini azaltmak isteyen kadınlar tarafından rağbet görmektedir.

Greft Hesaplama

Saç Ekim Ücretini Sadece Kullanılan Yöntem Değil Greft Sayısı Da Belirler!

Saç ekim işleminin ücretlendirme çok çeşitli etkenlere bağlıdır. Hastanın yaşı, cinsiyeti, lokal ya da daha geniş ölçüde kelliğinin oluşu, kullanılan yöntem, hepsi bir yana ekilecek olacak greft sayısı ücreti şekillendirmektedir. Genelde internet, forum alanlarında ve saç ekiminden bahsedilen platformlarda başlık olarak: “5000 Greft Kaç Lira?” “2500 Greft Kaça Mal Olur?” şeklinde sorularla karşılaşmamız bu yüzdendir. Bu sorulara kısaca yanıt vermek gerekirse,

5000 Greft Kaç TL?

5000 greftlik bir saç ekimi hasta üzerinde 2-3 yumruk alanı büyüklüğünde bir yer kaplar. İşinin ehli ve deneyimli bir kinikte 5000 greft saç ekimi operasyonu 17.000-20.000 TL arasında bir fiyat aralığında gerçekleşir.

4000 Greft İçin Ücret Nedir?

Yüksek kalite standartlarını muhafaza edip, hasta sağlığına önem veren bir klinikte 4000 greft için 10.000-15.000 TL arasında bir fiyat politikası vardır.

2500 Greft İçin Ücret Nedir?

Seyrelmenin az olduğu ve müdahalenin geniş bir alana yapılmayacağı 2500 greft için 5000-7000 TL gibi bir fiyat aralığı olur.

Sınırsız Saç Ekimi Gerçekten Mümkün Mü?

Sınırsız saç ekimi tabiri yine kendi iç yapısında doğrudan greftle ilişkilidir. Normal durumlarda saç analizi yapılıp, saç yapısına ve hastanın durumuna göre bir greft sayısı belirlenip, işlem sırasında bu oranda greft alımı yapılır. Ancak donör bölgedeki sağlıklı saç kökü sayısı fazla durumdaysa, tek seans da alınabilecek tüm greftlerin alımına sınırsız saç ekimi denir. Günümüz teknolojisi ve beraberinde getirdiği yenilikler sınırsız saç ekimi terimini mümkün kılmıştır.

Sınırsız Greft Alımı Yapılırsa Ne Olur?

Saç ekimi işleminde sınırsız greft alınabilmesi birden çok faktöre bağlıdır. Her şeyden evvel saç işlemi esnasında bir fire oranı bulunmaktadır. Bu fire oranı, başarılı bir işlemde bulunabilecek yüzde 10’luk bir kaybı temsil eder. Bu da şu anlama gelir: Eğer greftlerin solüsyonda bekleme süresi uzarsa ve açılan kanallara vaktinde yerleştirilmezse, söz konusu kökler canlılığını yitirmiş olur. Bu da ekim yapılacak alanda tutunamayacakları anlamına gelir. Günümüzde bu süresi etkili bir biçimde kullanabilmek için hekime destek veya hekimsiz alternatif robotik cerrahi de bulunmaktadır. Robotik cerrahide etkili bir biçimde 2000-2500 greft alınabiliyorken, uzman bir hekim ve ekibi (toplamda 4 kişi*) de gretfler canlılığını yitirmeden 3000-3500 greft kadar bir ekime ulaşabilir.

(*Her bir kökün profesyonel anlamda ve hızlı bir biçimde tek kişi tarafından alınması, ayrıştırılması, solüsyonda bekletilmesi ve açılan kanala yerleştirilmesi yaklaşık 10 saniye süresindedir. Dört kişilik bir ekipte, 2 kişi kafa bölgesinde çalışırken diğer iki kişi de destek vermektedir.)

Bir kişiden sınırsız sayıda greft toplananabilir, hatta 10.000 greft alımı mümkün olabilir ama bu greftleri sağlıklı bir biçimde canlılığını yitirmeden nakletmek manuel ya da robotik cerrahide maalesef mümkün değildir. Bu yüzden uygun koşullarda ve yeterli sayıda bir ekiple bir kişiden sınırsız greft almak evet mümkündür. Ama sınırsız greft alınırsa ne olur ? Buna cevaben şunu söyleyebiliriz, mühim olan sınırsız sayıda grefti almak değil, canlılığını yitirmeden sağlıklı bir biçimde ekilebilmektir. 6000 greft alınıp 3000 greftin canlılığını yitirmesi söz konusu olursa, operasyon başarılı kabul edilmeyecektir.

Sınırsız Saç Ekiminde Kafa Donör Bölgesine Alternatif Bölgeler Nelerdir?

Sınırsız saç ekimi ileri derecede kelliğe sahip ve saç ekimi yapılacak alanın çok geniş olduğu kişilere uygulanan bir işlemdir. Standart bir uygulama kellik derecesi çok ileri seviyede değilse, örnek olarak verteks yani tepe bölgesi için 4-5 cm2 çapında bir saç dökülmesi mevzu bahisse, cm2 40-50 greft kadar ekim yapılır, bu da yaklaşık olarak 1000 kök eder. Ancak kellik seviyesi frontal saç çizgisinden itibaren başlıyorsa, ekim alanı büyüyecektir. Böyle bir durumda donör bölge sadece ense ile sınırlı kalmayacaktır. Sınırsız saç ekiminde enseden alınan greftlere ek olarak çene altı bölgelerden kıl kökü alınabilir. Total anlamda bu bölgeye ek olarak yeterli greft sayısına erişilememesi yine göğüs kıllarından da alınabilir.

Sınırsız saç ekimi kendi içinde bulundurduğu sınırsız tabiri ile yanlış yorumlanmamalıdır zira sınırsız saç ekiminde de bir sınır vardır. Tek bir seansta maksimum 6000 greft e çıkılabilir, ama diğer uygulamalar ortalaması çoğunlukla 2500-5000 greft arası tutulduğundan sınırsız saç ekimi kendini bu noktada ayırmaktadır.

Sınırsız Saç Ekiminde Kaç Greft Ekilebilir?

Sınırsız saç ekiminde greft sayısı ekim yapılacak hastanın greft alımı yapılacak bölgesinin yapısına bağlıdır, sağlıklı kökler edebilmek için alternatif donör bölgeler kullanılacaktır. Rakamsal bir ifade 6000 greft için dağılım şu şekilde olabilir, 4000 ense bölgeden, 1500 çene altı bölgeden, 500 de göğüs kıllarından şeklinde alınabilir. 6000 gretf ise toplamda yaklaşık olarak 15.000 saç teline denk düşmektedir.

Sınırsız Saç Ekimi Ağrılı Mı ?

Donör bölgenin tek bir kısımla kalmadığı sınırsız saç ekimi diğer standart uygulamalara göre daha ağrılı geçebilmektedir. Ancak bunun önlemini almak adına lokal anesteziye ek olarak sedasyon uygulaması yapılarak hastaya konfor sağlanmaktadır.

Sınırsız Saç Ekimi Ne Kadar Sürer ?

Sınırsız saç ekimi hem uygulamadaki kişi sayısı hem de donör bölgeye alternatif farklı bölgelerden de greft alımı yapılacağı için yaklaşık olarak standart bir saç ekimi uygulamasından 1-2 saat daha uzun devam ederek toplamda 9-10 saat aralığını bulmaktadır.

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.